lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Nyhetsarkiv

Ny Teknik: Tre steg till framtidens datorkretsar

Publicerad: 2018-10-26

Nanotrådar. Nya materialtyper. Kretsar som byggs på höjden. Här är framtidsteknikerna som visar vägen framåt mot morgondagens datorer. 


Ny Teknik: Tre steg till framtidens datorkretsar

Publicerad: 2018-10-25

Nanotrådar. Nya materialtyper. Kretsar som byggs på höjden. Här är framtidsteknikerna som visar vägen framåt mot morgondagens datorer. 


Uppkopplad askkopp nominerad till Swedish Embedded Award

Publicerad: 2018-10-22

Max Faxälv, högskoleingenjörsstudent vid Campus Helsingborg, deltar i Swedish Embedded Award med en uppkopplad askkopp. Läs mer om nomineringen i Elektroniktidningen. Finalen äger rum den 6-7 november, i samband med Embedded Conference...
Max Faxälv, högskoleingenjörsstudent vid Campus Helsingborg, deltar i Swedish Embedded Award med en uppkopplad askkopp. Läs mer om nomineringen i Elektroniktidningen. Finalen äger rum den 6-7 november, i samband med Embedded Conference Scandinavia. 


Elektroniktidningen: Systemkretsar ställer nya krav på testningen

Publicerad: 2018-10-22

Dagens kretsar innehåller funktioner som tidigare fanns utspridda i separata komponenter. Men hur verifierar man att systemkretsen fortfarande fungerar korrekt när det är dags att släppa ratten i en självkörande bil? IJTAG, eller Internal JTAG,... 


Göran Linds minnespris från Kungliga Fysiografiska Sällskapet för 2018 går till Fredrik Rusek

Publicerad: 2018-10-22

Priset till Göran Linds minne från Kungliga Fysiografiska Sällskapet, 2018, går till Fredrik Rusek, institutionen för elektro- och informationsteknik.

Prismotiveringen

Han tilldelas priset för sina framstående insatser inom kommunikationsteori och dess tillämpningar inom framtida generationers trådlösa kommunikationssystem. Med ett fast avstamp iden teoretiska analysen, som ger inspiration till nya innovativa lösningar, tar han ofta sina idéer fram till praktiska och tillämpbara lösningar. i den processen samarbetar han brett med kollegor, så väl inom som utom Lunds universitet, och är en både tillgängliga och uppskattad inspirationskälla för yngre forskare och forskarstuderande.
Dr. Rusek har en gedigen bakgrund inom kommunikationsteori och har producerat grundläggande resultat inom flera olika tillämpningsområden. Inte minst har han bidragit till de stora framgångarna Lunds universitet haft inom inom Massive MIMO, där en av hans publikationer citerats mer än 3000 gånger.
Han disputerade 2007 vid Lunds universitet, med digital kommunikation som huvudämne med avhandlingen ?Partial response and faster-than-Nyquist signaling?. Efter disputationen har Dr. Rusek, förutom ett avbrott 2012?2015 för forskning i telekomindustrin, varit verksam vid institutionen för elektro- och informationsteknik och är universitetslektor, med docentkompetens sedan 2012. Han har handlett ett flertal doktorander och bidrar brett med sin kunskap över traditionella ämnesgränser. I perioder har han arbetat deltid med tillämpad forskning i kommunikationsindustrin.
Dr. Rusek publicerar i högt renommerade tidskrifter och vid väl ansedda konferenser. Hans vetenskapliga arbeten har citerats mer än 6000 gånger. Dr. Rusek har även bidragit till ett stort antal ansökta och beviljade patent, av vilka över 30 hittills är publika. Läs mer om Fredrik Ruseks forskning här! 


IT-säkerhet: Tre råd till industrin

Publicerad: 2018-10-10

Idag råder bristande kunskap om IT-säkerhet inom industrin och en rad samhällssektorer, menar Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik vid LTH. Här ger han en kort IT-skola ? till nytta för industri och digitalisering.
Utan tvekan kommer stora problem att uppstå framöver när det gäller IT-säkerheten i produkter och system. Den slutsatsen drar Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik vid LTH. Att stora problem är att vänta ser Martin Hell som en naturlig följd av den ökande mängden uppkopplade produkter, ett större fokus på ekonomiska vinster för dem som utför attacker och den generella kunskapsbrist som finns på företagen. En kort IT-skola kan enligt Martin Hell se ut enligt följande:

  1. Hantera data på ett säkert sätt, både när den genereras, transporteras och lagras. Använd kryptering, autentisering och accesskontroll för att kontrollera vem som har behörighet att skapa, läsa, ändra och radera data.
  2. Håll koll på den tredjepartsmjukvara som används i produkterna. Kontrollera att den kontinuerligt underhålls och håll uppsikt över nya sårbarheter som kräver att den uppdateras. Här ingår också att alltid leverera nya produkter med den senaste versionen av mjukvara.
  3. Antag alltid att all data och access är potentiellt skadlig, eller ett försök till en attack, och hantera den därefter. Om skadlig data kan hanteras kan även den legitima hanteras.
Här kan du läsa artikeln i sin helhet. 


Drömmar, upptäckter ? och digitalisering

Publicerad: 2018-10-09

Hur många gånger har LTH varit med om att sätta världsrekord i 5G-teknik? Nu kan du göra LTH-quizet om nästa generations mobilteknik.
Här kan du testa dina kunskaper i 5G och Massiv mimo-teknik ? och ta del av fler spännande berättelser om forskning som är till nytta för världen på olika vis. 


Elektroniktidningen: Tre tips för att undvika faran

Publicerad: 2018-10-09

Utan tvekan kommer stora problem att uppstå framöver på grund av sårbar mjukvara i produkter och system. Det hävdar Martin Hell, universitetslektor på Lunds Tekniska Högskola. Här ger han tre råd som förbättrar industrins odds att inte drabbas av... 


Best Student Paper Award to Adam Jönsson

Publicerad: 2018-09-03

Adam Jönsson, PhD student at the department for Electrical and Information Technology received the Best Student Paper Award at the CSW conference (compound semiconductors) at MIT for his paper: ?Vertical, High?Performance 12 nm...
Adam Jönsson, PhD student at the department for Electrical and Information Technology received the Best Student Paper Award at the CSW conference (compound  semiconductors) at MIT for his paper: ?Vertical, High?Performance 12 nm Diameter InAs Nanowire MOSFETs on Si Using an All III?V CMOS Process?.  Read more at: https://www.csw2018.org/csw-best-student-paper-award 


Sidansvarig: |